Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katalogi Turystyczne

Cristiada    

 Stulecie objawie? fatimskich

Vervinci Travel - pielgrzymki, wycieczki indywidualne i grupowe

Po ?ladach ?wi?tych na kanonizacj? Jana XXIII i Jana Paw?a II

Po ?ladach ?wi?tych na kanonizacj? Jana XXIII i Jana Paw?a II

Kanonizacja Jana Paw?a II - pielgrzymka

Kanonizacja Jana Paw?a II - pielgrzymka

DZIE? 1, wtorek, 22.04.2014

Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru przed ko?cio?em ?w. ?ukasza Ewangelisty o godz. 03.00, przejazd do Cz?stochowy - Msza ?w. Nast?pnie przejazd do Krakowa, gdzie w Ko?ciele Augustian?w znajduje si? pos?g ?wi?tej Rity. Ka?dego 22 dnia miesi?ca wierni gromadz? si? tutaj na Mszy ?w. odprawianej w intencji pr??b zanoszonych do Boga za wstawiennictwem ?wi?tej stygmatyczki. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do Krakowa.

DZIE? 2, ?roda, 23.04.2014

Msza ?w., ?niadanie, po kt?rym przejazd przez Alpy na obiadokolacj? i nocleg do hotelu w ok. Wenecji.

DZIE? 3, czwartek, 24.04.2014

Po ?niadaniu przejazd do Padwy, gdzie zobaczymy trzynastowieczn? Bazylik? ?w. Antoniego zwan? ?cudem Padwy? z sarkofagiem ?wi?tego oraz kaplic? polsk?; nast. Uniwersytet, Star?wka. Udamy si? do ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Justyny, gdzie w marmurowym sarkofagu s? przechowywane relikwie ?w. ?ukasza Ewangelisty - Msza ?w. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do hotelu w ok. Trevi.

DZIE? 4, pi?tek, 25.04.2014

?niadanie i przejazd przez zielony region Umbrii, kt?r? b?dziemy przemierza? po ?ladach ?wi?tej Rity. Zawitamy do miejsca, gdzie ?wi?ta przysz?a na ?wiat - Roccaporena. Tutaj Rita mieszka?a a? do swego wst?pienia do klasztoru, tu znajduje si? jej dom, ?cudowny ogr?d? i ?ska?a", gdzie Rita si? modli?a. Nast?pnie zobaczymy kolejne miasto ?w. Rity - Cascia, gdzie zwiedzimy Klasztor, gr?b ?w. Rity, oraz odprawimy Msz? ?wi?t? w Bazylice ?w. Rity. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 5, sobota, 26.04.2014

Po ?niadaniu przejazd do centrum Rzymu i Watykanu, Msza ?w., udzia? w uroczysto?ciach przygotowuj?cych do kanonizacji b?. Jana XXIII i b?. Jana Paw?a II, w miar? mo?liwo?ci zwiedzanie zabytk?w Wiecznego Miasta: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpa?ski z kolumn? Matki Bo?ej Niepokalanej oraz s?ynnymi Schodami Hiszpa?skimi, Fontanna di Trevi. Przejazd do Rzymu na obiadokolacj? i nocleg w ok. Uniwerystetu Tor Vergata, odpoczynek przed jutrzejszym wielkim ?wi?tem.

DZIE? 6, niedziela, 27.04.2014 - KANONIZACJA JANA XXIII i JANA PAW?A II

Pobudka we wczesnych godzinach rannych, odbi?r pakiet?w ?niadaniowych i przejazd na Plac ?w. Piotra. Udzia? w uroczystej kanonizacji Jana Paw?a II i Jana XXIII oraz dalszych uroczysto?ciach, ew. w miar? mo?liwo?ci kontynuacja zwiedzania zabytk?w Rzymu i Watykanu. Wieczorem powr?t do hotelu na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 7, poniedzia?ek, 28.04.2014

Po ?niadaniu przejazd do Bazyliki ?w. Paw?a za Murami, gdzie znajduje si? grobowiec ?wi?tego, Msza ?w. Nast?pnie przejazd do Watykanu, gdzie w miar? mo?liwo?ci w Bazylice ?w. Piotra pomodlimy si? przy grobie ?w. Jana XXIII i ?w. Jana Paw?a II. Po?egnanie Rzymu, przejazd na nocleg i obiadokolacj? w ok. Asy?u.

DZIE? 8, wtorek, 29.04.2014

J?niadanie, po kt?rym zwiedzanie Asy?u: Bazylika ?w. Franciszka, ko?ci?? ?w. Klary, dom ?w. Franciszka, Bazylika S. Maria degli Angeli. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Mediolanu.

DZIE? 9, ?roda, 30.04.2014

?niadanie i przejazd do Magenty - rodzinnego miasta ?w. Joanny Beretta Molla, kt?ra w roku 1962 z?o?y?a ofiar? z siebie, aby mog?o ?y? jej dziecko; zosta?a kanonizowana przez Papie?a Jana Paw?a II w 2004 r. Nast?pnie w Mesero odwiedzimy tak?e gr?b ?wi?tej. Przejazd na zwiedzanie Mediolanu: Katedra Narodzin ?w. Marii Panny (trzeci co do wielko?ci ko?ci?? w Europie), Bazylika ?w. Ambro?ego, via Dante, Zamek Sforz?w, Galeria Viktora Emanuela, La Scala - jeden z najs?ynniejszych teatr?w operowych ?wiata, pomnik Leonarda da Vinci. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Werony.

DZIE? 10, czwartek, 01.05.2014

?niadanie i przejazd na zwiedzanie Werony. Zobaczymy: Bazylik? ?w. Zenona, g??wny plac miasta Piazza Bra ze wspania?ym amfiteatrem, Casa di Giulietta - dom Julii z najs?ynniejszym balkonem ?wiata. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do Czech.

DZIE? 11, pi?tek, 02.05.2014

Po ?niadaniu wyjazd w drog? powrotn?, po przekroczeniu granicy obiad po?egnalny. Powr?t na miejsce zbi?rki w p??nych godz. wieczornych, zako?czenie pielgrzymki.

 

Termin:      22.04 - 02.05.2014

Cena:      2720 z?/os.

Cena obejmuje:

  • przejazdy komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar, DVD/video)
  • 10 nocleg?w w hotelach *** w pokojach 2,3-os. z ?azienkami
  • 10 ?niada?, 10 obiadokolacji, 1 obiad
  • opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • ubezpieczenie w TUiR ?Allianz?: KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?
  • pami?tkow? odznak? pielgrzyma

Cena nie obejmuje:

bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, op?at za miejscowych przewodnik?w, zestawy audio-guide, op?at za komunikacj? miejsk?, op?at za podatek miejski w Rzymie, itp. (na ten cel nale?y posiada? ok. 130 ?); napoj?w do obiadokolacji.

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport.

Zapisy: Parafia ?w. ?ukasza Ewangelisty, ul. Bora Komorowskiego 14, Bydgoszcz - Fordon, Ks. Proboszcz Miros?aw Pstr?gowski, tel. 52-346-91-30 kom. 602-114-704, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I rata - w wysoko?ci 500 PLN od osoby p?atna przy zapisie
II rata - w wysoko?ci 1000 PLN od osoby p?atna do 31.12.2013
III rata - w wysoko?ci 1220 PLN od osoby p?atna do 31.03.2014

Wp?aty mo?na dokona? na konto: Parafia ?w. ?ukasza Ew., BO? S.A. O/Bydgoszcz, ul. Bernardy?ska 13, Nr: 56154010272001750122500002 z dopiskiem ?pielgrzymka Rzym?.