Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Peru-Boliwia 17 dni

Peru ? Boliwia 17 dni 26.01 ? 11.02.2015

Peru Boliwia 17 dni

DZIE? 1 26.01.15 LIMA - PRZYLOT

Zbi?rka uczestnik?w na lotnisku Warszawa Ok?cie o godz. 04.15, odprawa baga?owa i wylot do Amsterdamuo godz. 06:15. Przylot do Amsterdamu o godz. 08:25, wylot do Peru o godz. 12.25. Przylot do Limy o godz. 19.10, spotkanie z polskoj?zycznym pilotem i przewodnikiemgrupy, przejazd do hotelu, zakwaterowanie w hotelu 4 * ?welcome piscosour? i nocleg.

DZIE? 2 27.01.15 LIMA

?niadanie. Zwiedzaniestolicy Peru - Limy, pi?knego kolonialnego miasta za?o?onego w 1535 roku przez Francisco Pizarro, hiszpa?skiego konkwistadora. Msza w Ko?ciele ?w. R??y z Limy, gdzie zamieszkiwa?a w eremieta najbardziej znana ?wi?ta latynoska. Zosta?a ochrzczona jako Izabela, jednak ze wzgl?du na delikatno?? jej cery nazywano j? R???. Odznacza?a si? g??bok? wiar? i pobo?no?ci?, a w wieku 20 lat zosta?a tercjark? dominika?sk?. Nios?a pomoc ubogim i chorym, zw?aszcza Indianom i niewolnikom. Po Mszy spacer po cz??ci kolonialnej miasta: Ko?ci?? Katedralny ? zbudowany w pierwszej polowie XVI wieku, gdzie znajduje si? jedna z najpi?kniejszych rze?b Chrystusa; Klasztor ?w. Franciszka ? niezwykle pi?kna architektura barokowa. Wizyta w ko?ciele Nazarenas (tam znajduje si? kopia cudownego obrazu Senor de los Milagros, czczonego przez miliony lime?czykow). Kolacja z folklorem. Nocleg.

DZIE? 3 28.01.15 LIMA ? PARACAS - NAZCA

?niadanie. Wyjazd s?awn? autostrada panameryka?ska do do Rezerwatu Narodowego Paracas, obejmuj?cego obszar zatoki i p??wyspu Paracas oraz archipelagu Islas Ballestas. Na terenie parku wyst?puje bogata fauna zwierz?ca m.in. : flamingi czerwono-bia?e, albatrosy, pingwiny Humboldta, kormorany, lwy morskie i inne. Park znany jest r?wnie? z wyrytego na klifie przy zatoce, 128 metrowego geoglifu o kszta?cie przypominaj?cym kaktus. Wycieczka na wyspy Ballestas (tzw. ?peruwia?skie Galapagos?). Dojazd do Nazca. Zakwaterowanie. Kolacja. Hotel 3* z basenem. Nocleg.

DZIE? 4 29.01.15 NAZCA - AREQUIPA

?niadanie. Dla ch?tnych fakultatywny przelot nad liniami Nazca (koszt ok. 120 usd). Jest to system linii, kt?re ogl?dane z g?ry przypominaj? kszta?tem zwierz?ta, ro?liny lub figury geometryczne, stworzone przez Indian Nazca mi?dzy rokiem 300 p.n.e. a 900 n.e. Rysunki sporz?dzono, usuwaj?c z powierzchni czerwony ?wir i ods?aniaj?c ja?niejsz?, ???tobia?? gleb?. Na p?askowy?u Nazca znajduj? si? setki geoglif?w, kt?re przedstawiaj? zar?wno pozornie przypadkowe zbiory figur geometrycznych: kwadrat?w i tr?jk?t?w oraz prostych linii ci?gn?cych si? nawet przez 8 kilometr?w, jak i ogromne wizerunki zwierz?t i ro?lin. Do najs?ynniejszych nale??: paj?k z 40-metrowymi odn??ami, kondor o d?. 120 metr?w, koliber, orki, ma?py, pies, kaktusy, kwiaty, ryby. Obiad i przejazd do Arequipy. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIE? 5 30.01.15 AREQUIPA - CHAPI

?niadanie. Zwiedzanie Arequipy, po?o?onego na wysoko?ci 2325 m n.p.m. w otoczeniu g?r CordilleraVolcanica. Miasto jest stolic? regionu Arequipa i drugim co do wielko?ci w Peru. Zwiedzanie, miedzy innymi, zbudowanej w 1629 roku Katedry, gdzie znajduj? si? najwi?ksze w obydwu Amerykach organy. Przejazd do najwi?kszego, maryjnego Sanktuarium Peru w Chapi. Msza ?wi?ta i powr?t do Arequipy. Kolacja, nocleg.

DZIE? 6 31.01.15 AREQUIPA - COLCA

?niadanie. Wyjazd wzd?u? Doliny Colca do Chivay. Kanion, kt?rego ?ciany wznosz? si? z lewej strony na ponad 3200 m nad poziom rzeki, za? z prawej - na 4200 m, wed?ug niekt?rych ?r?de? jest uwa?any za najg??bszy kanion na Ziemi (jest dwa razy g??bszy od Wielkiego Kanionu Kolorado w USA). Kanion ma d?ugo?? 120 kilometr?w. Obiad. Zakwaterowanie. K?piel w gor?cych ?r?d?ach. Nocleg w Hotel 4*.

DZIE? 7 01.02.15 COLCA - PUNO

?niadanie. Wyjazd w kierunku Krzy?a Kondor?w. Jest to miejsce w ?rodkowej cz??ci Kanionu Colca, gdzie przy wschodzie s?o?ca, z dna kanionu, wypychane przez powietrze, wznosz? si? pot??ne kondory. Box lunch na drog?. Przejazd w kierunku Puno. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg. Hotel 4*.

DZIE? 8 02.02.15 PUNO ? COPACABANA (Bolivia) ? PUNO-KATAMARAN

?niadanie. Wczesny wyjazd autokarem do Copacabany (Boliwia).Przekroczenie granicy w Kasani. Kr?tkie zwiedzanie G??wnego Placu i Sanktuarium Maryjnego, msza ?w. Zaokr?towanie na katamaran. Rejs do Wyspy S?o?ca. Zwiedzanie ogrod?w inkaskich i fontanny Inki (krystaliczna woda, kt?rej mo?na si? napi? i wg wierze? lokalnych ma zdrowotn? moc). Wizyta w prywatnym Muzeum Etnograficznym oraz eksluzywny rejs ?odzi? z totory Inti Wata (zbudowana przez lokalnego Indianina dla znanego podr??nika norweskiego Thora Heyedahla). Obiadna katamaranie. Rejs powrotny do Copacabany i powrot autokarem do Puno. Hotel 4*.

DZIE? 9 03.02.15 PUNO ? CUSCO

?niadanie. Msza w katedrze w Puno (Sankturium MB Candelaria). Wyjazd do Cusco. Po drodze zwiedzanie nekropolii w Sillustani (preinkaskie cmentarzysko plemienia Kolla, charakteryzuj?ce si? poch?wkiem zmar?ych w grobowcach rodzinnych w formie wie? zwanych chullpas), zwiedzanie ?wi?tyni Boga S?o?ca oraz ko?ci?? w Andahuayllilas, niezwyk?y przyk?ad peruwia?skiej sztuki kolonialnej. Dojazd do Cusco. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.

DZIE? 10 04.02.15 CUSCO-MACHU PICCHU-CUSCO

?niadanie. Ca?odniowa wycieczka do peruwia?skiego si?dmego cudu ?wiata- Machu Picchu. Miasto zbudowano wed?ug kompleksowo opracowanych plan?w w II po?owie XV wieku podczas panowania jednego z najwybitniejszych w?adc?w PachacutiInca Yupanqui. Pe?ni?o w?wczas funkcj? g??wnego centrum ceremonialnego, ale tak?e gospodarczego i obronnego. Zamieszkiwali je kap?ani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji, ?o?nierze oraz opiekunowie tutejszych ?wi?ty?. Miasto sk?ada?o si? z dw?ch cz??ci. W g?rnej, zwanej hanman, znajdowa?y si?: ?wi?tynia S?o?ca, Grobowiec Kr?lewski, Pa?ac Kr?lewski oraz Intihuatana, najwi?ksza inkaska ?wi?to??. W Dolnej mie?ci?y si? domy mieszkalne kryte strzech? oraz warsztaty produkcyjne. Na stromych zboczach otaczaj?cych miasto znajdowa?y si? terasy uprawne o szeroko?ci 2-4 m., z pionowymi ?cianami mi?dzy nimi wzniesionymi z kamieni.Z nieznanych powod?w miasto opuszczono ok. 1537 r. Obecnie jest jednym z 7 Wsp??czesnych Cud?w ?wiata. Powr?t do Cusco. Transfer do hotelu. Obiad lub kolacja w zale?no?ci od godzin poci?gu. Nocleg.

DZIE? 11 05.02.15 CUSCO - ?w. Dolina Ink?w

?niadanie. Ca?odniowa wycieczka z obiadem do ?w. Doliny Ink?w - doliny w Andach w pobli?u miasta Cuzco, stanowi?ca niegdy? rdze? imperium Ink?w. Zosta?a utworzona przez rzek? Urubamba i jej dop?ywy. W dolinie znajduje si? szereg stanowisk archeologicznych zwi?zanych z kultur? inkask?. Powr?t do Cusco. Nocleg.

DZIE? 12 06.02.15 CUSCO - LIMA

?niadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Limy. Zakwaterowanie Obiad. Msza ?w. w ko?ciele Polskich Ojc?w Franciszkan?w w Limie, spotkanie z misjonarzami. Nocleg.

DZIE? 13 07.02.15 LIMA - PARACAS

?niadanie. Wyjazd do Paracas. Basen, pla?a, odpoczynek. Obiad. Kolacja. Nocleg.

DZIE? 14 08.02.15 LIMA - PARACAS

?niadanie. Wypoczynek. Obiad. Kolacja. Nocleg.

DZIE? 15 09.02.15 PARACAS - LIMA

?niadanie. Wypoczynek. Obiad. Powr?t do Limy. Nocleg

DZIE? 16 10.02.15

?niadanie. Czas wolny na zakupy, zwiedzanie. Obiad. Transfer na lotnisko.Wylot z Limy o godz. 21:15.

DZIE? 17 11.02.15

Przylot do Amsterdamu o godz. 15:30, nast?pniewylot do Warszawy o godz. 21:15, l?dowanie na Ok?ciu o godz. 23:15. Zako?czeniepielgrzymki.

Termin:                 

26.01 ? 11.02.2015

 

Cena pielgrzymki:      12 850 z?/os.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze z op?atami; limit baga?u: 1 szt. max. 23 kg baga? g??wny oraz 12 kg baga? podr?czny
 • Zakwaterowanie w Hotelach***/**** kat.lokalnej. Pokoje 2-os. typu standard z ?azienkami.
 • ?niadania i obiady lub kolacje(poza dniem przylotu -tylko welcome drink), 3 posi?ki dziennie w Paracas
 • Przejazdy autobusami prywatnymi dla grupy
 • Przelot lokalny Cusco ? Lima z op?at? lotniskow?
 • Catamaran Transturin Puno-Copacabana-Puno
 • Poci?g typu Expeditions-Cusco / AguasCalientes / Cusco
 • Bilety wst?pu do miejsczwiedzaniawed?ugprogramu
 • Opiek? i informacje przewodnika - pilota w j.polskimna ca?ej trasie w Peru i Boliwii
 • Codzienne Msze ?wi?te w ko?cio?ach lub poza nimi
 • Ubezpieczeniew TU Allianz: KL z wliczon?opcj?chor?bprzewlek?ych do 25 000 ? i NNW do 2500 ?.

Cena nie zawiera:

 • napoj?w do posi?k?w
 • obowi?zkowychnapiwk?w (ok. 50 usd/os.- p?atne na miejscu)
 • przelotunadliniamiNazca (oko?o 120usdodosoby + oplatalotniskowa ok. 9 USD)?tylkodlach?tnych
 • opiekipilotapodczasprzelot?w Warszawa-Amsterdam-Lima i z powrotem
 • Transfer?w na lotnisko do Warszawy i z powrotem.
 • napoj?w do obiadokolacji,

Uwagi:

dokumentniezb?dny do wyjazdu: paszportwa?ny min. 6 miesi?cyoddatypowrotu

na ?yczeniemo?liwy pok. 1-os. zadop?at? 1650 z?

Ubezpieczenie nie obejmujebaga?uaniryzykakoszt?wrezygnacji. Na ?yczenieistniejemo?liwo??ubezpieczeniaodkoszt?wrezygnacjizadodatkow?op?at? (5 % cenywycieczki); ch??ubezpieczenianale?yzg?osi?najp??niej w ci?gu 7 dni od wp?aty zaliczki.