Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cristiada    

 Stulecie objawie? fatimskich

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU 16 dni

Pielgrzymka ?ladami b?. Jana Paw?a II i La Cristiady ? Meksyk 16 dni (10.02. - 25.02.2014)

Meksyk

DZIE? 1

Zbi?rkauczestnik?w na lotnisku Warszawa Ok?cie o godz. 05.00, wylot do Pary?a o godz. 06.55. Przylot do Pary?a o godz. 09.25, wylot do Mexico City o godz. 13.30.Przylot do Meksyku ogodz. 18.25, spotkanie z polskoj?zycznympilotem i przewodnikiemgrupy, przejazd do hotelu na kolacj? i nocleg.

DZIE? 2

?niadanie. Przejazd do jednego z najwi?kszych w ?wiecie chrze?cija?skim sanktuari?w maryjnych, do Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe, g??wnej Patronki Meksyku i Kr?lowej Obydwu Ameryk. Zwiedzanie Sanktuarium: Bazylika stara i nowa, Wzg?rze Tepeyac, Ogr?d z O?tarzem Ofiarowania i ?wi?tynia ?r?de?ka. Msza ?wi?ta. Czas wolny na osobist? modlitw? i zakupy pami?tek religijnych. Przejazd do strefy archeologicznej w Teotihuacan, niegdy? wielkiej cywilizacji si?gaj?cej swymi wp?ywami a? po dzisiejsz? Gwatemal?. Spacer po ?wietnie zachowanym mie?cie: Pa?ac Ptaka-Motyla, Piramida Ksi??yca, Aleja Zmar?ych i wej?cie na jedn? z najwi?kszych piramid ?wiata, Piramid? S?o?ca. Spacer po g??wnym placu Miasta Meksyk, tzw. Zocalo: Katedra, Templo Mayor, Pa?ac Prezydencki ze s?awnymi muralami Diego Riviery. Obiad i powr?t do hotelu. Nocleg w Mie?cie Meksyk.

DZIE? 3

?niadanie. Przejazd w kierunku regionu zwanego El Bajio, do jednego z najpi?kniejszych miast kolonialnych Meksyku Guanajuato. Miastoto, podczas epoki kolonialnej, wzbogaci?o si? na wydobyciu z?ota i srebra, co odzwierciedl asi? w pi?knej architekturze i sztuce. Na pocz?tku XIX wieku by?o miejscem pierwszej bitwy powsta?c?w pod wodz? ks. Miguela Hidalgo przeciwko Hiszpanom. Spacerpomie?cie i podziwianie wspania?ej architektury kolonialnej, barokowych ko?cio??w i zacienionych plac?w. Msza ?wi?ta. Wizyta w niezwyk?ym Muzeum Mumii, gdzie znajduj? ?wietnie zachowane cia?a z ostatnich 120 lat. Msza ?wi?ta. Kolacja i nocleg.

DZIE? 4

?niadanie. Wjazd na wzg?rze Cubilete, gdzie znajduje si? mierz?ca 20 metr?w, najwy?sza w Meksyku, figura Chrystusa r?la. Msza ?wi?ta. Przejazd tzw. Szlakiem Chrze?cijan (Ruta Cristera). W 1926 roku zosta?o zatwierdzone prawo o rozdziale Ko?cio?a od Pa?stwa co zaowocowa?o zawieszeniem kultu chrze?cijanskiego i prze?ladowaniem wierz?cych. W odpowiedzi tysi?ce Meksykan?w rozpocz??o tzw. Cristiada, wojn? w obronie swoich praw. W?r?d ofiar znajdowa?o si? wielu ksi??y, dzi? ?wi?tych i b?ogos?awionych. Zwiedzanie jednego z najwa?niejszych, po Guadalupe, Sanktuari?w Maryjnych Meksyk?w w San Juan de los Lagos (tam nie tak dawno przebywa? Papie? Benedykt XVI podczas swej wizyty w Meksyku). Kolacja i nocleg w Guadalajara.

DZIE? 5

?niadanie. Zwiedzanie Guadalajara, trzeciego pod wzgl?dem wielko?ci miasta Meksyku, stolicy stanu Jalisco. Spacer po mie?cie i zwiedzanie mi?dzy innymi Teatru Degollado y Hospicjum Cabanas. Wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej Oczekuj?cej w Zapopan, na przedmie?ciach Guadalajara. Jest to drugie pod wzgl?dem odwiedzaj?cych je pielgrzym?w sanktuarium w Meksyku. Co roku pielgrzymuje tam ponad 5 milion?w wiernych. Msza ?wi?ta w Bazylice. Kolacja i nocleg w Guadalajara.

DZIE? 6

?niadanie. D?ugi przejazd do pi?knego kolonialnego miasta Queretaro. Zwiedzanie Sanktuarium Krzy?a ?wi?tego, na terenie, kt?rego ro?nie drzewo wydaj?ce kolce w kszta?cie krzy?a. Msza ?wi?ta. Spacer po star?wce Queretaro. Kolacja i nocleg w Mie?cie Meksyk.

DZIE? 7

?niadanie. Zwiedzanie ?miastaanio??w? ? Puebla. Zwiedzimy drug? co do wielko?ci w kraju renesansowo-barokow? Katedr?. We wn?trzu zachwyca pi?kny o?tarz g??wny przypominaj?cy miniaturow? rzymsk? ?wi?tyni?. Nast?pnie udamy si? do Klasztoru Dominika?skiego wraz z Kaplic? R??a?cow?. Zobaczymy barokowy przepych poz?acanych tynk?w, anio??w i niebia?skiej orkiestry. Zwiedzimy Star?wk?: Rynek Parian. Przejazd do tropikalnego portu Veracruz, najwa?niejszego portu hiszpa?skiego w Nowym ?wiecie. Spacer. Kolacja i nocleg w Veracruz.

DZIE? 8

?niadanie. D?ugiprzejazd w kierunku pi?knego stanu meksyka?skiego Chiapas. Po drodze zwiedzanie Parku la Venta w Villahermosa, kt?ry ??czy w sobie park zoologiczny ze zwierz?tami obecnymi w tropikalnym stanie Tabasco z parkiem archeologicznym, w kt?rym znajduj? si? pozosta?o?ci jednej z najstarszych cywilizacji prekolumbijskich Olmek?w, mi?dzy innymi s?awne bazaltowe g?owy. Kolacja i nocleg w Palenque.

DZIE? 9

Po ?niadaniu wyjazd do Palenque ? dawnego miasta Maj?w ukrytego w puszczy. Zobaczymy ?wi?tyni? Inskrypcji ? jedn? z dw?ch piramid w Meksyku, kt?ra jednocze?nie by?a grobowcem s?ynnego kr?la Pakala. Wejdziemy do komory, gdzie znajdowa? si? grobowiec jego ?ony ? Czerwonej Kr?lowej. Nast?pnie udamy si? do Pa?acu Gubernatora, kt?ry znany jest ze swojej przepi?knej Wie?y Obserwacyjnej i p?askorze?b kr?l?w Palenque. Zobaczymy r?wnie? ?wi?tynie Krzy?a i Li?ciastego Krzy?a ze s?ynnymi attykami, charakterystycznymi tylko i wy??cznie dla Palenque. Na koniec b?dziemy podziwia? boisko do gry w pelot?, gdzie odbywa?y si? rytualne przedstawienia ruchu planet, S?o?ca i Ksi??yca. Po zwiedzaniu kr?tki spacer w puszczy. Przejazd do wodospad?w Agua Azul. Pobyt przy jednym z najpi?kniejszych i najbardziej znanych wodospad?w stanu Chiapas. Przejazd do San Cristobal de las Casas. Niesamowite miasteczko, kt?re zachowa?o sw?j styl kolonialny z czas?w hiszpa?skich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIE? 10

?niadanie. Przejazd do dw?ch wiosek india?skich Zinacantani San Juan Chamula. Udamy si? do jedego z dom?w rodziny Indian Tzotzil. Poznamy niekt?re tradycje domowe, spr?bujemy prawdziwych r?cznie pieczonych tortilli. Niezapomnian? b?dzie wizyta w ko?ciele Jana Chrzciciela w San Juan Chamula, gdzie po??czy?y si? wiara chrze?cija?ska z rytua?ami dawnej wiary poga?skiej Indian Tzotziles. Nast?pnie udamy si? w kierunku Tuxtla Gutierrez - miasta po?o?onego nad rzek? Grijalva. Szybkimi ?odziami udamy si? na dwugodzinny rejs wzd?u? s?ynnego Kanionu Sumidero, kt?rego ?ciany osi?gaj? wysoko?? 100 metr?w. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do Tehuantepec.

DZIE? 11

?niadanie. Przepi?kn? g?rzyst? tras? Sierra Madre przejedziemy do Oaxaca ? miasta zbudowanego z zielonego kamienia. Zwiedzimy stref? archeologiczn? Monte Alban ? strefa zamieszkana przez Zapotek?w i Mistek?w. Poznamy, mi?dzy innymi, s?ynne p?askorze?by tancerzy, kt?re zosta?y wykonane na blokach skalnych i do dnia dzisiejszego s? tematem dyskusji i kontrowersji mi?dzy archeologami. Przejedziemy do Oaxaca. Wieczorny spacer po malowniczym centrum miasta. Udamy si? na hal? targow?, kt?ra swoimi zapachami, kolorytem zachwyca ka?dego turyst?. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIE? 12

Po ?niadaniu, przejazd (ok. 9h) do znanego w ?wiecie ?srebrnegomiasta? - Taxco, b?d?cego narodowym pomnikiem historycznym Meksyku. Kolacja i nocleg w Taxco, w hotelu z pi?knym widokiem na miasto.

DZIE? 13

Po ?niadaniu zwiedzimy miasto Taxco: punkty widokowe, Zocalo, Ko?ci?? ?w. Pryscylli z r??owego kamienia i ?w. Sebastiana ? per?y architektury barokowej. Zapoznamy si? z histori? wydobycia srebra w Taxco. Czas wolny. Wyjazd do ?per?y Pacyfiku? Acapulco. Wypoczynek w Acapulco na z?ocistych pla?ach, sk?panych w tropikalnym s?o?cu w formule all inclusive.

DZIE? 14

?niadanie. Wypoczynek na pla?y.Pobytw formule all inclusive.

DZIE? 15

?niadanie, po kt?rym przejazd do Mexico City s?ynn? ?Autostrad? S?o?ca?. Podr?? umil? na mnie zapomniane widoki g?rskich krajobraz?w. Po drodze post?j na urokliwej hacjendzie Corteza i obiad. Transfer na lotnisko i wylot do Pary?a o godz. 20.50.

DZIE? 16

Przylot do Pary?a o godz. 14.05, o godz. 15.25 wylot do Warszawy. Przylot na Ok?cie o godz. 17:40, zako?czenie pielgrzymki.

Termin:                     10.02 ? 25.02.2014

Cena pielgrzymki:      8950 z?/os.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi
 • Zakwaterowanie w Hotelach **** (kat.lokalnej), pokojedwuosobowe z ?azienkami
 • ?niadania i obiadokolacje, all inclusive w Acapulco
 • Napiwki w hotelach i restauracjach
 • Transfery i transport klimatyzowanym busem
 • Bilety wst?pu do wszystkich miejsc zwiedzania wed?ug programu
 • Opiek? i informacje przewodnika-pilota w j.polskim podczas pobytu w Meksyku
 • Ubezpieczenie KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 25 000 ? i NNW do 2500 ?

Cena nie zawiera:

 • napoj?w do posi?k?w, opr?cz opcji all inclusive w Acapulco
 • napiwk?w dla kierowcy i przewodnika (ok. 30 usd/os.)
 • opieki pilota podczas przelot?w do i z Meksyku.
 • Transfer?w na Ok?cie - mo?liwo?? organizacji za dodatkow? op?at?
 • Ubezpieczenia baga?u ani ryzyka koszt?w rezygnacji. Na ?yczenie istnieje mo?liwo?? ubezpieczenia od koszt?w rezygnacji za dodatkow? op?at? (5 % ceny wycieczki); ch?? ubezpieczenia nale?y zg?osi? do Wykonawcy najp??niej w ci?gu 7 dni od wp?aty zaliczki.

Uwagi:

 • dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu
 • przewidziana codzienna Msza ?w.
 • na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 1300 z?
 • Dla grup zorganizowanych (od 15 os.) terminy na ?yczenie.