Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU ?LADAMI "LA CRISTIADY"

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU ?LADAMI "LA CRISTIADY"

Pielgrzymka do Meksyku ?ladami La Cristiady

DZIE? 1

Zbi?rka uczestnik?w na lotnisku Warszawa-Ok?cie, wylot do jednego z europejskich port?w, np. Pary?, Amsterdam, sk?d polecimy dalej do Mexico City. Przylot do Meksyku w godz. wieczornych, spotkanie z polskoj?zycznym pilotem i przewodnikiem grupy, przejazd do hotelu na kolacj? i nocleg.

DZIE? 2

?niadanie. Przejazd do jednego z najwi?kszych w ?wiecie chrze?cija?skim sanktuari?w maryjnych, do Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe, g??wnej Patronki Meksyku i Kr?lowej Obydwu Ameryk. Zwiedzanie Sanktuarium: Bazylika stara i nowa, Wzg?rze Tepeyac, Ogr?d z O?tarzem Ofiarowania i ?wi?tynia ?r?de?ka. Msza ?wi?ta. Czas wolny na osobist? modlitw? i zakupy pami?tek religijnych. Przejazd do strefy archeologicznej w Teotihuacan, niegdy? wielkiej cywilizacji si?gaj?cej swymi wp?ywami a? po dzisiejsz? Gwatemal?. Spacer po ?wietnie zachowanym mie?cie: Pa?ac Ptaka-Motyla, Piramida Ksi??yca, Aleja Zmar?ych i wej?cie na jedn? z najwi?kszych piramid ?wiata, Piramid? S?o?ca. Obiadokolacja. Spacer po g??wnym placu Miasta Meksyk, tzw. Zocalo: Katedra, Templo Mayor, Pa?ac Prezydencki ze s?awnymi muralami Diego Riviery. Nocleg w Mie?cieMeksyk.

DZIE? 3

?niadanie. Przejazd w kierunku regionu zwanego El Bajio, do jednego z najpi?kniejszych miast obydwu Ameryk: San Miguel de Allende. Spacer pomi?dzy cudown? kolonialn? architektur?. Wizyta w Bazylice.

Msza ?wi?ta. Symboliczne rozpocz?cie pielgrzymki Szlakiem Cristeros (Ruta de los Cristeros), bohaterskich powsta?c?wwalcz?cych o wolno?? religijn?. W 1926 roku zosta?o zatwierdzone prawo o rozdziale Ko?cio?a od Pa?stwa, co zaowocowa?o zawieszeniem kultu chrze?cijanskiego i prze?ladowaniem wierz?cych. W odpowiedzi tysi?ce Meksykan?w rozpocz??o tzw. ?Cristiada?, wojn? w obronie swoich praw. W?r?d ofiar znajdowa?o si? wielu ksi??y, dzi? ?wi?tych i b?ogos?awionych. Przejazd do Guanajuato na kolacj? i nocleg.

DZIE? 4

?niadanie. Zwiedzanie Guanajuato. Miastoto, podczas epoki kolonialnej, wzbogaci?o si? na wydobyciu z?ota i srebra, co odzwierciedla si? w pi?knej architekturze i sztuce. Na pocz?tku XIX wieku by?o miejscem pierwszej bitwy powsta?c?w pod wodz? ks. Miguela Hidalgo przeciwko Hiszpanom. Podczas Cristiady by?o miejscem bohaterskiego oporu katolik?w przeciwko rz?dom Prezydenta Callesa. Spacer po mie?cie i podziwianie wspania?ej architektury kolonialnej, barokowych ko?cio??w i zacienionychplac?w: Teoatro Juarez, La Alhondiga de Granaditas. Wjazd na wzg?rze Cubilete, gdzie znajduje si? mierz?ca 20 metr?w, najwy?sza w Meksyku, figura Chrystusa Kr?la. Msza ?wi?ta. Kolacja i nocleg w Lagos Moreno.

DZIE? 5

?niadanie. Zwiedzanie jednego z najwa?niejszych, po Guadalupe, Sanktuari?w Maryjnych Meksyk?w w San Juan de los Lagos. W Sanktuarium tym, podczas jednej z pielgrzymek do Meksyku przebywa? i odprawia? Msz??wi?t? b?ogos?awiony Jan Pawe? II. Msza ?wi?ta. Przejazd do malutkiej miejscowo?ci Santa Ana de Guadalupe, gdzie urodzi? si? jeden z bohaterskich m?czennik?w Cristiady, B?ogos?awiony Ojciec Toribio Romo, dzi? Patron Emigrant?w. Wizyta w ko?ciele parafialnym. Zwiedzanie Guadalajara, trzeciego pod wzgl?dem wielko?ci miasta Meksyku, stolicy stanu Jalisco. Spacer po mie?cie i zwiedzanie mi?dzy innymi Teatru Degollado y Hospicjum Cabanas. Kolacja i nocleg w Guadalajara.

DZIE? 6

?niadanie. Wizyta w Sanktuarium Matki BoskiejOczekuj?cej w Zapopan, na przedmie?ciach Guadalajara.

Jest to drugie pod wzgl?dem odwiedzaj?cych je pielgrzym?w sanktuarium w Meksyku. Co roku pielgrzymuje tam ponad 5 milion?w wiernych. Msza ?wi?ta w Bazylice. Przejazd do miejscowo?ci Tequila znanej z produkcji narodowego trunku Meksykan?w o tej samej nazwie. Zapoznanie si? z procesem produkcji, degustacja i mo?liwo?? zakupu. Powr?t do Guadalajary na kolacj? i nocleg.

DZIE? 7

?niadanie. Przejazd do Queretaro, pi?knego kolonialnego miasta wa?nego w XIX-wiecznej historii Meksyku, poniewa? w nim zacz??a si? heroiczna walka o niepodleg?o?? Meksyku spod korony hiszpa?skiej. Wizyta w Klasztorze ?w. Krzy?a, gdzie znajduj? si? mi?dzy innymi endemiczne krzewy, kt?re wydaj? kolce w kszta?cie krzy?y. Spacer po mie?cie. Kolacja i nocleg w Mie?cie Meksyk.

DZIE? 8

?niadanie. Przejazd do ?miasta wiecznej wiosny? Cuernavaca. Wizyta w jednym z pierwszych ko?cio??w katedralnych na terenie dzisiejszego Meksyku, spacer po mie?cie. Zwiedzanie jednego z najwi?kszych w Meksyku systemu jaski? w Cacahuamilpa. Ponad godzinny spacer po jaskini i podziwianie stalaktyt?w, stalagmit?w, stalagnat?w i innych formacji skalnych. Przejazd do Taxco, zakwaterowanie w pi?knym, starym hotelu z widokiem na miasto. Kolacja i nocleg.

DZIE? 9

?niadanie. Zwiedzanie s?awnego ze sztuki jubilerskiej ?srebrnego miasta? Taxco. Wjazd na punkty widokowe, spacer ulicami miasta, zwiedzanie przepi?knego kolonialnego ko?cio?a Santa Prisca. Msza ?wi?ta. Przejazd w kierunku ?per?y Pacifiku? Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu all inclusive z bezpo?rednim dost?pem do morza.

DZIE? 10

Wypoczynek all inclusive.

DZIE? 11

?niadanie, po kt?rym ostatnie chwile wypoczynku na pla?y. Przejazd w kierunku Miasta Meksyk s?ynn? ?Autostrad?S?o?ca?. Po drodze post?j i obiad w uroczej Hacjendzie Corteza w Vista Hermosa. Transfer na lotnisko i wylot do Europy.

DZIE? 12

Przylot do jednego z europejskich port?w lotniczych, np. Pary? czy Amsterdam, wylot do Warszawy powr?t na lotnisko Ok?cie w godz. wieczornych. Zako?czenie pielgrzymki.

Terminy:                 

15.11 ? 26.11.2013

11.01 ? 22.01.2014

27.02 ? 10.03.2014

 

Cena pielgrzymki:      8650 z?/os.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi
 • Zakwaterowanie w Hotelach***/**** (kat.lokalnej), pokoje dwuosobowe z ?azienkami
 • ?niadania i obiadokolacje, all inclusive w Acapulco
 • Napiwki w hotelach i restauracjach
 • Transfery i transport klimatyzowanym vanem lub autokarem
 • Bilety wst?pu do wszystkich miejsc zwiedzania wed?ug programu
 • Opiek? i informacje przewodnika-pilota w j.polskim podczas pobytu w Meksyku
 • Ubezpieczenie KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 25 000 ? i NNW do 2500 ?

Cena nie zawiera:

 • napoj?w do posi?k?w, opr?cz opcji all inclusive w Acapulco
 • napiwk?w dla kierowcy i przewodnika (ok. 30usd/os.)
 • opieki pilota podczas przelot?w do i z Meksyku.

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu

przewidziana codzienna Msza ?w.

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 1300 z?

Dla grup zorganizowanych (od 15 os.) terminy na ?yczenie.