Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka do Meksyku ?ladami Jana Paw?a II i La Cristiady - 16 dni

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU ?LADAMI JANA PAW?A II i "LA CRISTIADY" - 16 dni - 27.01 ? 11.02.2015

pielgrzymka-do-meksyku

DZIE? 1

Zbi?rka uczestnik?w na lotnisku Warszawa Ok?cie o godz. 04.20lub w Berlinie Tegel o godz. 05.30wylot do Mexico City z przesiadk? w Amsterdamielub Madrycie. Przylot do Meksyku w godz. wieczornych, spotkanie z polskoj?zycznym pilotem i przewodnikiem grupy, przejazd do hotelu na kolacj? i nocleg.

DZIE? 2

?niadanie. Przejazd do jednego z najwi?kszych w ?wiecie chrze?cija?skim sanktuari?w maryjnych, do Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe, g??wnej Patronki Meksyku i Kr?lowej Obydwu Ameryk. Zwiedzanie Sanktuarium: Bazylika stara i nowa, Wzg?rze Tepeyac, Ogr?d z O?tarzem Ofiarowania i ?wi?tynia ?r?de?ka. Msza ?wi?ta. Czas wolny na osobist? modlitw? i zakupy pami?tek religijnych. Przejazd do strefy archeologicznej w Teotihuacan, niegdy? wielkiej cywilizacji si?gaj?cej swymi wp?ywami a? po dzisiejsz? Gwatemal?. Spacer po ?wietnie zachowanym mie?cie: Pa?ac Ptaka-Motyla, Piramida Ksi??yca, AlejaZmar?ych i wej?cie na jedn? z najwi?kszych piramid ?wiata, Piramid? S?o?ca. Spacer po g??wnym placu MiastaMeksyk, tzw. Zocalo: Katedra, Templo Mayor, Pa?ac Prezydencki ze s?awnymi muralami Diego Riviery. Obiad i powr?t do hotelu. Nocleg w Mie?cie Meksyk.

DZIE? 3

?niadanie. Przejazd w kierunku regionu zwanego ElBajio, do jednego z najpi?kniejszych miast kolonialnych Meksyku Guanajuato. Miasto to, podczas epoki kolonialnej, wzbogaci?o si? na wydobyciu z?ota i srebra, co odzwierciedla si? w pi?knej architekturze i sztuce. Na pocz?tku XIX wieku by?o miejscem pierwszej bitwy powsta?c?w pod wodz?ks. Miguela Hidalgo przeciwko Hiszpanom. Spacer po mie?cie i podziwianie wspania?ej architektury kolonialnej, barokowych ko?cio??w i zacienionych plac?w. Msza ?wi?ta. Wizyta w niezwyk?ym Muzeum Mumii, gdzie znajduj? si? ?wietnie zachowane cia?a z ostatnich 120 lat. Kolacja i nocleg.

DZIE? 4

?niadanie. Wjazd na wzg?rze Cubilete, gdzie znajduje si? mierz?ca 20 metr?w, najwy?sza w Meksyku, figura Chrystusa Kr?la. Msza ?wi?ta. Przejazd tzw. Szlakiem Chrze?cijan (Ruta Cristera). W 1926 roku zosta?o zatwierdzone prawo o rozdziale Ko?cio?a od Pa?stwa co zaowocowa?o zawieszeniem kultu chrze?cijanskiego i prze?ladowaniem wierz?cych. W odpowiedzi tysi?ce Meksykan?w rozpocz??o tzw. Cristiada, wojn? w obronie swoichpraw. W?r?d ofiar znajdowa?o si? wielu ksi??y, dzi? ?wi?tych i b?ogos?awionych. Zwiedzanie jednego z najwa?niejszych, po Guadalupe, Sanktuari?w Maryjnych Meksyk?w w San Juan de los Lagos (tam nie tak dawno przebywa? Papie? Benedykt XVI podczas swej wizyty w Meksyku). Kolacja i nocleg w Guadalajara.

DZIE? 5

?niadanie. Zwiedzanie Guadalajara, trzeciego pod wzgl?dem wielko?ci miasta Meksyku, stolicy stanu Jalisco. Spacer po mie?cie i zwiedzanie mi?dzy innymi Teatru Degollado y Hospicjum Cabanas. Wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej Oczekuj?cej w Zapopan, na przedmie?ciach Guadalajara. Jest to drugie pod wzgl?dem odwiedzaj?cych je pielgrzym?w sanktuarium w Meksyku. Co roku pielgrzymuje tam ponad 5 milion?w wiernych. Msza ?wi?ta w Bazylice. Kolacja i nocleg w Guadalajara.

DZIE? 6

?niadanie. D?ugi przejazd do pi?knego kolonialnego miasta Queretaro. Zwiedzanie Sanktuarium Krzy?a ?wi?tego, na terenie, kt?rego ro?nie drzewo wydaj?ce kolce w kszta?cie krzy?a. Msza ?wi?ta. Spacer po star?wce Queretaro. Kolacja i nocleg w Mie?cie Meksyk.

DZIE? 7

?niadanie. Zwiedzanie ?miasta anio??w? ? Puebla. Zwiedzimy drug? co do wielko?ci w kraju renesansowo-barokow? Katedr?. We wn?trzu zachwyca pi?kny o?tarz g??wny przypominaj?cy miniaturow? rzymsk? ?wi?tyni?. Nast?pnie udamy si? do Klasztoru Dominika?skiego wraz z Kaplic? R??a?cow?. Zobaczymy barokowy przepych poz?acanych tynk?w, anio??w i niebia?skiej orkiestry. Zwiedzimy Star?wk?: Rynek Parian. Przejazd do tropikalnego portu Veracruz, najwa?niejszego portu hiszpa?skiego w Nowym ?wiecie. Spacer. Kolacja i nocleg w Veracruz.

DZIE? 8

?niadanie. D?ugi przejazd w kierunku pi?knego stanu meksyka?skiego Chiapas. Po drodze zwiedzanie Parku la Venta w Villahermosa, kt?ry ??czy w sobie park zoologiczny ze zwierz?tami obecnymi w tropikalnym stanie Tabasco z parkiem archeologicznym, w kt?rym znajduj? si? pozosta?o?ci jadnej z najstarszych cywilizacji prekolumbijskich Olmek?w, mi?dzy innymi s?awne bazaltowe g?owy. Kolacja i nocleg w Palenque.

DZIE? 9

Po ?niadaniu wyjazd do Palenque ? dawnego miasta Maj?w ukrytego w puszczy. Zobaczymy ?wi?tyni? Inskrypcji ? jedn? z dw?ch piramid w Meksyku, kt?ra jednocze?nie by?a grobowcem s?ynnego kr?la Pakala. Wejdziemy do komory, gdzie znajdowa? si? grobowiec jego ?ony ? Czerwonej Kr?lowej. Nast?pnie udamy si? do Pa?acu Gubernatora, kt?ry znany jest ze swojej przepi?knej Wie?y Obserwacyjnej i p?askorze?b kr?l?w Palenque. Zobaczymy r?wnie? ?wi?tynie Krzy?a i Li?ciastego Krzy?a ze s?ynnymi attykami, charakterystycznymi tylko i wy??cznie dla Palenque. Na koniec b?dziemy podziwia? boisko do gry w pelot?, gdzie odbywa?y si? rytualne przedstawienia ruchu planet, S?o?ca i Ksi??yca. Po zwiedzaniu kr?tki spacer w puszczy. Przejazd do wodospad?w Agua Azul. Pobyt przyjednym z najpi?kniejszych i najbardziej znanych wodospad?w stanu Chiapas. Przejazd do San Cristobal de las Casas. Niesamowite miasteczko, kt?re zachowa?o sw?j styl kolonialny z czas?w hiszpa?skich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIE? 10

?niadanie. Przejazd do dw?ch wiosek india?skich Zinacantan i San Juan Chamula. Udamy si? do jednego z dom?w rodziny Indian Tzotzil. Poznamy niekt?re tradycje domowe, spr?bujemy prawdziwych r?cznie pieczonych tortilli. Niezapomnian? b?dzie wizyta w ko?ciele Jana Chrzciciela w San Juan Chamula, gdzie po??czy?y si? wiara chrze?cija?ska z rytua?ami dawnej wiary poga?skiej Indian Tzotziles. Nast?pnie udamy si? w kierunku Tuxtla Gutierrez ? miasta po?o?onego nad rzek? Grijalva. Szybkimi ?odziami udamy si? na dwugodzinny rejs wzd?u? s?ynnego Kanionu Sumidero, kt?rego ?ciany osi?gaj? wysoko?? 100 metr?w. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do Tehuantepec.

DZIE? 11

?niadanie. Przepi?kn? g?rzyst? tras? Sierra Madre przejedziemy do Oaxaca ? miasta zbudowanego z zielonego kamienia. Zwiedzimy stref? archeologiczn? Monte Alban ? strefa zamieszkana przez Zapotek?w i Mistek?w. Poznamy, mi?dzy innymi, s?ynne p?askorze?by tancerzy, kt?re zosta?y wykonane na blokach skalnych i do dnia dzisiejszego s? tematem dyskusji i kontrowersji mi?dzy archeologami. Przejedziemy do Oaxaca. Wieczorny spacer po malowniczym centrum miasta. Udamy si? na hal? targow?, kt?ra swoimi zapachami, kolorytem zachwyca ka?dego turyst?. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIE? 12

Po ?niadaniu, przejazd (ok. 9h) do znanego w ?wiecie ?srebrnegomiasta? - Taxco, b?d?cego narodowym pomnikiem historycznym Meksyku. Kolacja i nocleg w Taxco, w hotelu z pi?knym widokiem na miasto.

DZIE? 13

Po ?niadaniu zwiedzimy miasto Taxco: punkty widokowe, Zocalo, Ko?ci?? ?w. Pryscylli z r??owego kamienia i ?w. Sebastiana ? per?y architektury barokowej. Zapoznamy si? z histori? wydobycia srebra w Taxco. Czas wolny. Wyjazd do ?per?y Pacyfiku? Acapulco. Wypoczynek w Acapulco na z?ocistych pla?ach, sk?panych w tropikalnym s?o?cu w formule all inclusive.

DZIE? 14

?niadanie. Wypoczynek na pla?y. Pobyt w formule all inclusive.

DZIE? 15

?niadanie, po kt?rym przejazd do Mexico City s?ynn? ?Autostrad? S?o?ca?. Podr?? umil? nam niezapomniane widoki g?rskich krajobraz?w. Po drodze post?j w urokliwej hacjendzie Corteza i obiad. Transfer na lotnisko i wylot do Europy.

DZIE? 16

Przesiadka w Pary?u lub Madrycie. Przylot na lotnisko Ok?cie o godz. 17:40 lub Berlin Tegel o godz. 18.55, zako?czenie pielgrzymki.

Termin:                 

27.01 ? 11.02.2015

 

Cena pielgrzymki:      8950 z?/os.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi
 • Zakwaterowanie w Hotelach **** (kat.lokalnej), pokoje dwuosobowe z ?azienkami
 • ?niadania i obiadokolacje, all inclusive w Acapulco
 • Napiwki w hotelach i restauracjach
 • Transfery i transport klimatyzowanym busem
 • Bilety wst?pu do wszystkich miejsc zwiedzania wed?ug programu
 • Opiek? i informacje przewodnika-pilota w j.polskim podczas pobytu w Meksyku
 • Ubezpieczenie KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 25 000 ? i NNW do 2500 ?

Cena nie zawiera:

 • napoj?w do posi?k?w, opr?cz opcji all inclusive w Acapulco
 • napiwk?w dla kierowcy i przewodnika (ok. 60 usd/os.)
 • opieki pilota podczas przelot?w do i z Meksyku.
 • Transfer?w na Ok?cie - mo?liwo?? organizacji za dodatkow? op?at?
 • Ubezpieczenia baga?u ani ryzyka koszt?w rezygnacji. Na ?yczenie istnieje mo?liwo?? ubezpieczenia od koszt?w rezygnacji za dodatkow? op?at? (5% ceny wycieczki); ch?? ubezpieczenia nale?y zg?osi? najp??niej w ci?gu 7 dni od wp?aty zaliczki.

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu

przewidziana codzienna Msza ?w.

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 1390 z?