Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii ? 9 dni

Pielgrzymka Fatima

 • Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej
 • Santiago de Compostela -sanktuarium ?w. Jakuba Wi?kszego
 • Klasztor Matki Boskiej Zwyci?skiej w Batalha
 • Klasztor Zakonu Chrystusa w Tomar
 • Pi?kne portugalskie miasta Coimbra, Braga, Porto, Sintra
 • Lizbona i Przyl?dek Cabo da Roca

DZIE? 1 TRANSFER DO BERLINA

Zbi?rka uczestnik?w o godz.19.00 i transfer komfortowym autokarem na lotnisko Berlin Schoenefeld.

DZIE? 2 SINTRA - CABO da ROCA ? FATIMA

Przyjazd na lotnisko Berlin Schoenefeld, odprawa baga?owa o godz. 04.00 i wylot do Lizbony o godzinie 06.00. Przylot do Lizbony o godzinie 08.40, odbi?r baga?y i przejazd doSintry - bajkowego miasteczka zamk?w i pa?ac?w. Zwiedzanie dawnej rezydencji kr?lewskiej - Pa?acu Narodowego. Nast?pnie przejazdna Cabo da Roca ? najdalej na zach?d wysuni?ty punkt Europy. Skalisty brzeg wznosi si? tutaj 144 metry nad Atlantykiem, tworz?c niezapomniany krajobraz.Przejazd do hotelu w Fatimie, obiadokolacja, nocleg

DZIE? 3 FATIMA

?niadanie, po kt?rym poznamy Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej: Bazylika, Kaplica Objawie?, Ko?ci?? Tr?jcy Przenaj?wi?tszej, zwiedzanie Skarbca Sanktuarium Fatimskiego. Pojedziemy do Aljustrel - wioski po?o?onej 2 km od Sanktuarium, gdzie urodzili si? Franciszek, Hiacynta oraz ?ucja. Udzia? we mszy ?wi?tej i drodze krzy?owej. Obiadokolacja w hotelu, po kt?rej udzia? w wieczornym nabo?e?stwie Maryjnym ze ?wiecami. Powr?t na nocleg.

DZIE? 4 BATALHA ? TOMAR- FATIMA

?niadanie, po kt?rym przejazd na zwiedzanie. Klasztor Matki Boskiej Zwyci?skiej w Batalha to jeden najwspanialszych gotyckich zabytk?w w Portugalii, zabytek wpisany na ?wiatow? list? dziedzictwa UNESCO. Pod??aj?c szlakiem zabytk?w z tej listy zawitamy do Tomar, gdzie zwiedzimy Klasztor Zakonu Chrystusa ? imponuj?cy kompleks klasztorny zbudowany przez Zakon Templariuszy.Powr?t do Fatimy. Obiadokolacja, po kt?rej udzia? w wieczornej procesji ze ?wiecami, nocleg.

DZIE? 5 COIMBRA ? PORTO

?niadanie. Transfer do Coimbry, dawnej stolicy kraju, gdzie zobaczymy star?wk? oraz uniwersytet, kt?rego najstarsza cz??? mie?ci si? w dawnym zamku kr?lewskim. Przejazd do Porto po?o?onego u uj?cia rzeki Duoro. Zobaczymy serce miasta- nabrze?e Ribeira oraz Ko?ci?? ?w.Franciszka. Kr?tki rejs po rzece Duoro. W pobliskim Vila Nova de Gaia zapoznamy si? z produkcj? s?awnego wina ? wizyta po??czona z degustacj?. Przejazd na obiadokolacj? i noclegdo hotelu w Bradze lub okolicy.

DZIE? 6 BRAGA - SANTIAGO de COMPOSTELA

?niadanie i przejazd do Bragi na zwiedzanie miasta, kt?re jest jednym z najstarszych miast w Portugalii, a tak?e jednym z najstarszych miast chrze?cija?skich na ?wiecie. Nast?pnie przejazd do Santiago de Compostela- ju? od ?redniowiecza celpielgrzym?w z ca?ego ?wiata. Nawiedzenie grobu ?w. Jakuba i zwiedzanie katedry. Msza ?wi?ta. Spacer po mie?cie. Obiadokolacja i nocleg w Santiago de Compostelalub okolicy.

DZIE? 7 SANTIAGO de COMPOSTELA - NAZARE

?niadanie i przejazd w kierunku Camino de Santiago. Poznamy kr?tki odcinek drogi, kt?ry przemierzaj? pielgrzymi pieszo pokonuj?cysetki kilometr?w do Santiago.Po?egnanie z Hiszpani?, przejazd do Nazare, spacer po urokliwym kurorcie po?o?onym nad Oceanem Atlantyckim. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do hotelu wLizbonie lub okolicy.

DZIE? 8 LIZBONA

?niadanie i przejazd na zwiedzanie Lizbony . Zobaczymy m.in.: Stare Miasto, dzielnic? i wie?? Belem, klasztor Hieronimit?w, kt?ry upami?tnia z?oty wiek portugalskich odkry?, jest symbolem portugalskiej kultury i to?samo?ci narodowej, Pomnik Odkrywc?w, Sanktuarium Chrystusa Kr?la. Nast?pnieBairroAlto - spacer uliczkami, dzielnica Baixa, miejsce spotka? mieszka?c?w miasta - Plac Rossio, ?uk Triumfalny, Katedra i Ko?ci?? Dominikan?w.Transfer na lotnisko w Lizbonie. Odprawa baga?owa o godz. 17.20, wylot powrotny z Lizbony o godzinie 19.20, przylot do Berlina o godzinie 23.40, transfer autokarem do Polski.

DZIE? 9 POWR?T

Powr?t na miejsce zbi?rki w godz. przedpo?udniowych, zako?czenie pielgrzymki.

Termin:                 

10.09 - 18.09.2015

 

Cena pielgrzymki:      3180 z?/os.

Cena zawiera:

 • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi i baga?owymi (23 kg baga? g??wny + 8 kg baga? podr?czny)
 • 6 nocleg?w w Hotelach ****/***, pokoje dwuosobowe z ?azienkami
 • 6 ?niada?, 6 obiadokolacji
 • Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
 • Transferyna lotnisko do Berlina i z powrotem
 • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota
 • Ubezpieczenie w Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, op?at za miejscowych przewodnik?w, op?at klimatycznych i miejskich, zestawy audio, itp. (na ten cel nale?y posiada? ok. 100 ?/os.); napoj?w do obiadokolacji; Ubezpieczenia baga?u ani ryzyka koszt?w rezygnacji. Na ?yczenie istnieje mo?liwo?? ubezpieczenia od koszt?w rezygnacji za dodatkow? op?at? (5 % ceny pielgrzymki); ch?? ubezpieczenia nale?y zg?osi? najp??niej w ci?gu 7 dni od wp?aty zaliczki.

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport lub dow?d osobisty

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 950 z?

przewidziana jest codzienna Msza ?wi?ta

program jest ramowy i mo?e ulec drobnym zmianom w kolejno?ci odwiedzanych miejsc.