Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIELGRZYMKA do W?och - 9 dni

Pielgrzymka do W?och - 9 dni - 17.09 ? 25.09.2015 r.

pielgrzymka-wlochy

LORETO - WATYKAN ? RZYM ?SANKTUARIUM MI?OSIERDZIA BO?EGO - MANOPELLO ? LANCIANO ? SAN GIOVANNI ROTONDO ? MONTE SANT ANGELO ? ASY? - WENECJA

Dzie? 1 TARVISIO

Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru w Bydgoszczyo godz. 03.30, przejazd na nocleg w ok. Tarvisio/Udine(tego dnia bez obiadokolacji).

Dzie? 2 LORETO

?niadanie, przejazd do Loretoi zwiedzanie po?o?nej na wzg?rzu Bazyliki Loreta?skiej z Domkiem ?wi?tej Rodziny, kt?ry zosta? przeniesiony tutaj w XIII wieku z Nazaretu. Odwiedzimy r?wnie? cmentarz polskich ?o?nierzy. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 3 RZYM

?niadanie, przejazd do Rzymu i zwiedzanie Wiecznego Miasta z przewodnikiem: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpa?ski z kolumn? Matki Bo?ej Niepokalanej oraz s?ynnymi Schodami Hiszpa?skimi, Fontanna di Trevi, Bazylika ?w. Jana na Lateranie, ?wi?te Schody, kt?re do Rzymu zosta?y sprowadzone z Jerozolimy i wg legendy Jezus Chrystus by? po nich prowadzony na s?d do pa?acu Poncjusza Pi?ata. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok.Rzymu.

Dzie? 4 WATYKAN-RZYM

Wczesne ?niadanie i przejazd do Watykanu: podczas obecno?ci papie?a Franciszka we?miemy udzia? w modlitwie Anio? Pa?ski na Placu ?w. Piotra, Bazylika ?w. Piotra z kaplic? ?w. Sebastiana, gdzie pomodlimy si? grobie ?w. Jana Paw?a II. Odwiedzimy r?wnie? Bazylik? Santo Spirito in Sassia ? Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w Rzymie. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

Dzie? 5 MANOPELLO ? LANCIANO ? SAN GIOVANNI ROTONDO

?niadanie, po kt?rym odwiedzimy Sanktuarium ?wi?tego Oblicza w Manopello, gdzie przechowywana jest chusta ?w.Weroniki z obliczem Chrystusa. Nast?pnie przejazd do Lanciano, miejsca uznanego Cudu Eucharystycznego. W San Giovanni Rotondo poznamy niezwyk?e miejsca i sanktuarium ?w. Ojca Pio - stygmatyka i mistyka ko?cio?a (m.in. gr?b Ojca Pio, ko?ci??, muzeum, cela, krucyfiks, konfesjona?, Droga krzy?owa w parku, Szpital Ulgi w Cierpieniu). Za ?ycia O.Pio dostawa? tysi?ce list?w z pro?bami o modlitw? i wstawiennictwo, tak?e od Karola Wojty?y, pro?ba dotyczy?a chorej na raka przyjaci??ki i zosta?a wys?uchana. Obiadokolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

Dzie? 6 SAN GIOVANNI ROTONDO ? MONTE SANT ANGELO - ADRIATYK

?niadanie, po kt?rym kontynuacja pobytu w San Giovanni Rotondo, nast?pnie przejazd do Monte Sant Angelo i nawiedzenie Sanktuarium w grocie, gdzie ukaza? si? ?wi?ty Micha? Archanio?. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do hotelu nad Adriatykiem w ok. Pescary, po obiadokolacji dla ch?tnych wieczorny spacer nad Adriatykiem.

Dzie? 7 ASY?

?niadanie i przejazd do Asy?u na zwiedzanie: Bazylika ?w. Franciszka, gdzie z?o?one jest cia?o ?w. Franciszka, ko?ci?? ?w. Klary, dom ?w. Franciszka. Przejazd do bazyliki Matki Bo?ej Anielskiej, znajduje si? tutaj Porcjunkula- kapliczka, miejsce gdzie w 1216 roku Franciszkowi objawi? si? Pan Jezus, kt?ry obieca? zakonnikowi odpust zupe?ny dla wszystkich, kt?rzy po spowiedzi i przyj?ciu Komunii ?wi?tej odwiedz? kapliczk?. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Rovigo.

Dzie? 8 WENECJA

?niadanie i przejazd na zwiedzanie Wenecji ? poznamy wyj?tkowe miasto po?o?one na 118 wyspach, zobaczymy Bazylik? ?w. Marka, Pa?ac Do??w, Wie?? Zegarow?, Most Westchnie?. Nast?pnie spacer urokliwymi, tajemniczymi uliczkami po dzielnicy Rialto. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do hotelu w ok. Udine ? Tarvisio.

Dzie? 9 POWR?T

?niadanie i wyjazd w drog? powrotn?. Przejazd przez Austri? i Czechy, po przekroczeniu granicy obiad po?egnalny. Powr?t na miejsce zbi?rki w p??nych godzinach wieczornych lub po p??nocy.

Cena:        1990 z?/os.         Termin:      17.09 ? 25.09.2015 r.

Cena zawiera:

  • przejazdy luksusowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar, DVD/video)
  • 8 nocleg?w w hotelach ***, pokoje 2-osobowe z ?azienkami,
  • 8 ?niada?, 7 obiadokolacji, 1 obiad
  • opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • ubezpieczenie Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

  • bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, op?at za miejscowych przewodnik?w, zestawy audio-guide, op?at za komunikacj? miejsk? lub wjazdowych do miast, op?at klimatycznych i miejskich, itp. (na ten cel nale?y posiada? ok. 100 ?); napoj?w do obiadokolacji.

 

Uwagi:

  • ka?dego dnia przewidziana msza ?w.
  • program jest ramowy i mo?e ulec zmianom w kolejno?ci zwiedzania
  • dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport
  • na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 890 z?