Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka do W?och z wakacyjnym pobytem w San Giovanni Rotondo ?10 dni

Pielgrzymka do W?och z wakacyjnym pobytem w San Giovanni Rotondo ? 10 dni - 03.07 - 12.07.2015

Giovanni Rotondo

DZIE? 1 UDINE

Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru w b.wczesnych godz. rannych, przejazd przez Polsk?, Czechy, Austri? i Alpy na nocleg do W?och w ok. Tarvisio ? Udine (tego dnia bez obiadokolacji).

DZIE? 2 ASY?

?niadanie i przejazd do Asy?u, gdzie zwiedzimy jego najs?ynniejsze miejsce, czyli Bazylik? ?w. Franciszka z przepi?knymi freskami przedstawiaj?cymi ?ywoty ?wi?tych; mo?na r?wnie? podziwia? sceny z ?ycia ?wi?tego Franciszka, a tak?e warto?ci, kt?rymi kierowa? si? ?wi?ty ? czysto??, ub?stwo, pos?usze?stwo.Chwila zadumy nad grobem ?wi?tego Franciszka.Przejazd na obiadokolacj? i nocleg w ok. Viterbo.

DZIE? 3 RZYM-WATYKAN

Wczesne ?niadanie i przejazd do Watykanu: podczas obecno?ci papie?a Franciszka we?miemy udzia? w modlitwie Anio? Pa?ski na Placu ?w. Piotra. Zwiedzimy Bazylik? ?w. Piotra, gdzie odwiedzimy gr?b ?w. Jana Paw?a II. Nast?pnie zwiedzanie Wiecznego Miasta z przewodnikiem:zobaczymy m.in.: Koloseum, Forum Romanum, Panteon, PiazzaNavona, Plac Hiszpa?ski z kolumn? Matki Bo?ej Niepokalanej oraz s?ynnymi Schodami Hiszpa?skimi, Fontann? di Trevi.Obiadokolacja i nocleg w ok. Rzymu.

DZIE? 4 ANZIO ? NETTUNO ? SAN GIOVANNI ROTONDO

?niadanie, po kt?rym przejazd do miasteczka Anzio. To miejsce narodzin kilku s?awnych w?adc?w, w tymm.in. Nerona, obecnie za? znany podrzymski kurort, port rybacki i ?adne miasteczko wypoczynkowe.Niedaleko st?d znajduje si? Nettuno, s?ynne ze swego sanktuarium Matki Bo?ej ?askawej oraz kaplicy ?w.Marii Goretti -dwunastoletniej dziewczynki, kt?ra w obronie niewinno?ci odda?a swe m?ode ?ycie. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do San Giovanni Rotondo. Tutaj sp?dzimy 5 kolejnych nocleg?w w hotelu ?Grand Hotel DegliAngeli? www.grandhoteldegliangeli.it

DZIE? 5-8 POBYT W SAN GIOVANNI ROTONDO I WYCIECZKI W OKOLICE

Podczas naszego pobytu w San Giovanni Rotondo poznamy niezwyk?e miejsca i sanktuarium ?w. Ojca Pio- stygmatyka i mistyka ko?cio?a (m.in. gr?b Ojca Pio, ko?ci??, muzeum, cela, krucyfiks, konfesjona?, Droga krzy?owa w parku, Szpital Ulgi w Cierpieniu). Za ?ycia O.Pio dostawa? tysi?ce list?w z pro?bami o modlitw? i wstawiennictwo, tak?e od Karola Wojty?y, pro?ba dotyczy?a chorej na raka przyjaci??ki i zosta?a wys?uchana. Odwiedzimy pobliskieMonte Sant Angelo i Sanktuarium w grocie, gdzie ukaza? si? ?wi?ty Micha? Archanio?.Ka?dego dnia ?niadanie i obiadokolacja.

Podczas naszego pobytu w San Giovanni Rotondozapraszamy na atrakcyjne wycieczki w bli?sze i dalsze okolice.

1. MANFREDONIA, czyli przejazd na pla?owanie i k?piele morskie w ciep?ym Adriatyku.

2. BARI ? MATERA

Bari ?naszym celem w tym portowym mie?cie b?dzie sanktuarium i Bazylika ?w. Miko?aja. Cia?o ?wi?tego sprowadzono tutaj 9 maja 1087 r. drog? morsk? z Myry. Zobaczymy o?tarz ?w. Miko?aja w ca?o?ci wykuty w srebrze, figur? ?wi?tego oraz grobowiec z relikwiami ?w. Miko?aja. W 1984 r. w bazylice ?w. Miko?aja w Bari modli? si? ?w. Jan Pawe? II. Zobaczymy tutaj tak?e nagrobek kr?lowej Polski Bony Sforzy. Matera okre?lana jest miastem wykutym w skale, a unikatowy kompleks zosta? wpisany na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Znajdziemy tu tak?e wiele ko?cio??w wykutych w ska?ach. Klimat Matery zachwyci? Mela Gibsona, kt?ry wybra? to miejsca do nakr?cenia swego s?ynnego filmu "Pasja".

3. NEAPOL ? POMPEJE - PIETRELCINA

Neapol, czylipo?o?ona u st?p Wezuwiusza dumna stolica po?udniowych W?och; oferuje turystom swoje malownicze zabytki i atrakcje: m.in. Pa?ac Kr?lewski, Katedr? ?w. Januarego i nabrze?e z pi?knym widokiem na Zatok? Neapolita?sk? i Wezuwiusz. W Pompejach nawiedzimy bazylik? Matki Boskiej R??a?cowej. W drodze na drugi koniec ?w?oskiego buta? zatrzymamy si? wPietrelcinie, czylirodzinnej miejscowo?ci?w. Ojca Pio. Odwiedzimy jego dom rodzinny i ko?ci?? ?wi?tej Anny, w kt?rym Ojciec Pio zosta? ochrzczony.

DZIE? 9. LORETO

?niadanie, po kt?rym przejazd do Loreto i zwiedzanie po?o?nej na wzg?rzu Bazyliki Loreta?skiej z Domkiem ?wi?tej Rodziny, kt?ry zosta? przeniesiony tutaj w XIII wieku z Nazaretu. Odwiedzimy r?wnie? cmentarz polskich ?o?nierzy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. Udine ? Tarvisio.

DZIE? 10. POWR?T

Odbi?r pakiet?w ?niadaniowych i wyjazd w drog? powrotn?. Po przekroczeniu granicy Polski obiad po?egnalny. Powr?t na miejsce zbi?rki w b.p??nych godzinach wieczornych.

Termin:                 

03.07 - 12.07.2015

 

Cena pielgrzymki:      2250 z?/os.

Cena zawiera:

  • przejazdy luksusowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar, DVD/video)
  • 9 nocleg?w: 4 x w hotelach ***oraz5 nocleg?w w hotelu **** ?Grand Hotel DegliAngeli? w San Giovanni Rotondowww.grandhoteldegliangeli.it
  • pokoje 2-osobowe z ?azienkami
  • 9 ?niada?, 8 obiadokolacji, 1 obiad
  • opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • ubezpieczenie KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

  • bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, op?at za miejscowych przewodnik?w, zestawy audio-guide, op?at za komunikacj? miejsk? lub wjazdowych do miast, op?at klimatycznych i miejskich, itp.(na ten cel nale?y posiada? ok. 85 ?); napoj?w do obiadokolacji.

Uwagi:

ka?dego dnia przewidziana msza ?w.

program jest ramowy i kolejno?? zwiedzania mo?e ulec drobnym zmianom

dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 890 z?