Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka Lourdes ? Pary? - La Salette ? 10 dni

Alpejskie Sanktuarium Matki Bo?ej w La Salette - SanktuariumMatki Bo?ej R??a?cowej w Lourdes?Sanktuarium ?w. Bernadetty w Nevers ?2 pe?ne dni wPary?u - Szampania ? Bez nocnych przejazd?w !

Pielgrzymka Lourdes

DZIE? 1 FRANCJA

Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru ok.godz. 04.00, przejazd przez Polsk? i Niemcy na nocleg do hotelu po?o?onego w ok. Granicy niemiecko ? francuskiej (tego dnia bez kolacji).

DZIE? 2 LA SALETTE

Przejazd do La Salette, jednego z najwa?niejszych cel?w pielgrzymkowych Europy, urokliwie po?o?onego w?r?d alpejskich szczyt?w. Tutaj, 19 wrze?nia 1846 r. Matka Boska objawi?a si? pastuszkom, a objawienie Maryi ma na celu obudzi? wiernych, zburzy? oboj?tno??, pewno?? siebie i doprowadzi? do oparcia ?ycia na Jezusie Chrystusie. Msza ?w., czas na indywidualn? modlitw? i refleksj?, podziwianie panoramy Alp, obiadokolacja, o godz. 20.30 uczestnictwo w procesji z lampionami i nocleg w Domu Pielgrzyma w La Salette.

DZIE? 3 LA SALETTE ? AVIGNON ? LOURDES

?niadanie i po?egnanie z pi?knym La Salette. Wyjazd w kierunku Avignon- zwiedzanie miasta po?o?onego u st?p wzg?rza, nad kt?rym g?ruje Zamek Papieski. Wizyta na s?ynnym Mo?cie w Avignon, kt?ry sta? si? tematem dla wielu wierszy oraz piosenki. Przejazd do Lourdes. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Lourdes.

DZIE? 4-5 LOURDES

?niadanie. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bo?ej R??a?cowej i miejsc zwi?zanych z ?yciem ?wi?tej Bernadetty, kt?rej objawi?a si? MatkaBo?a, prosz?c J? o modlitw? i pokut? za grzesznik?w. W zamian Matka Bo?a ofiarowa?a w tym miejscu ?r?de?ko z cudown? wod?. K?piel w basenach, modlitwa w miejscu objawienia w Grocie Masabiel, Droga Krzy?owa. Wieczorna procesja ze ?wiecami. Obiadokolacja i nocleg w Lourdes.

DZIE? 6 NEVERS - PARY?

?niadanie, po kt?rym przejazd do Nevers. Nawiedzenie klasztoru, w kt?rym w przezroczystej trumnie spoczywa nienaruszone cia?o ?w. Bernadetty. Obiadokolacja i przejazd na nocleg na trasie do Pary?a.

DZIE? 7 PARY?

?niadanie, przejazd do Pary?a i zwiedzanie, w programie m.in.: Sanktuarium Cudownego Medalika, Dzielnica ?aci?ska z Panteonem, Katedra Notre Dame, Sainte-Chapelle (?wi?ta Kaplica) wzniesiona przez Ludwika ?wi?tego -kr?la Francji Ludwika IX-aby pe?ni? rol? oprawy dla relikwii M?ki Pa?skiej, Bazylika Naj?wi?tszego Serca Jezusowego, godzinny rejs statkiem po Sekwanie, obiadokolacja i przejazd na nocleg do hotelu w okolicy Pary?a.

DZIE? 8 PARY?

Po ?niadaniu przejazd na kontynuacj? zwiedzania Pary?a: cmentarz Pere -Lachaise, hotel Ritz , Opera Garnier, Ko?ci?? LesInvalides, Montmartre, Pola Elizejskie, Muzeum Perfum Fragonard, ?uk Triumfalny, Wie?a Eiffla, obiadokolacja, powr?t do hotelu na nocleg.

DZIE? 9 SZAMPANIA

?niadanie, po kt?rym wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Szampanii. W Epernay - stolicy szampana poznamy tajemnic? jego wytwarzania w miejscowej wytw?rni. Degustacja i mo?liwo?? zakup?w oryginalnego trunku. Obiad i przejazd na nocleg do Niemiec.

DZIE? 10 POWR?T

?niadanie i wyjazd w drog? powrotn?. Po przekroczeniu granicy obiad po?egnalny, powr?t na miejsce zbi?rki w godzinach wieczornych.

Termin:                 

01.07 - 10.07.2015

 

Cena pielgrzymki:      2590 z?/os.

Cena zawiera:

  • Przejazdy luksusowym autokarem z klimatyzacj?
  • 9 nocleg?w: 8 nocleg?w w hotelach **/***, 1 nocleg w Domu Pielgrzyma w La Salette
  • Pokoje 2-os. z ?azienkami,
  • 9 ?niada? kontynentalnych , 8obiadokolacji, 1 obiad
  • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • Ubezpieczenie KL w TU Allianz z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

  • bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, op?at za miejscowych przewodnik?w, zestawy audio-guide, op?at za komunikacj? miejsk? lub wjazdowych do miast, op?at klimatycznych i miejskich, itp. (na ten cel nale?y posiada? ok. 95 ?); napoj?w do obiadokolacji.

Uwagi:

ka?dego dnia przewidziana msza ?w.

program jest ramowy i kolejno?? zwiedzania mo?e ulec drobnym zmianom

dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 1050 z?