Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielgrzymka na Litw? w Roku Wiary

Litwa

? Ostra Brama, ko?cio?y, polskie ?lady i zabytki Wilna
? ?Ma?y Malbork?, czyli zamek na wyspie w Trokach i historia karaim?w
? Spacer po Kownie
? Klasztor Kamedu??w we Wigrach

DZIE? 1 WIGRY
Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru w Bydgoszczy we wczesnych godz. rannych. Przejazd na zwiedzanie zespo?u pokamedulskiego w Wigrach, malowniczo po?o?onego nad jeziorem. Zobaczymy dobrze zrekonstruowany obiekt klasztorny: eremy, kaplic? kanclersk?, dom kr?lewski, wie?? zegarow?, z kt?rej rozpo?ciera si? widok na jezioro Wigry i ca?? okolic?, a przede wszystkim barokowy ko?ci??. W obiekcie znajduj? si? apartamenty papieskie, w kt?rych przebywa? Jan Pawe? II podczas pielgrzymki w 1999 roku. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do hotelu w Wilnie.

DZIE? 2 WILNO
?niadanie, po kt?rym zwiedzanie Wilna z przewodnikiem miejscowym, m.in.: Ostra Brama- najwa?niejsze sanktuarium Litwy z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, cerkiew ?w. Ducha, Klasztor Bazylian?w, plac Ratuszowy, ko?ci?? ?w. Tr?jcy z obrazem Kazimierowskiego ,Jezus Mi?osierny? namalowanym wg wskaz?wek s. Faustyny, Uniwersytet Wile?ski z dziedzi?cami i ko?cio?em ?w. Jan?w, plac Katedralny, Katedra, pomnik Mickiewicza. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 3 WILNO - TROKI
?niadanie, po kt?rym kontynuacja zwiedzania Wilna: unikalnie zdobiony 2 tys. rze?b ko?ci?? Piotra i Paw?a, cmentarz s?awnych Polak?w na Rossie. Przejazd do Trok, degustacja karaimskich "kybyn?w", spacer nad jeziorem Galwe do ?ma?ego Malborka?, czyli gotyckiego zamku Witolda. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 4 KOWNO
?niadanie, po kt?rym przejazd do Po?aj?cia i zwiedzanie Klasztoru Kamedu??w, nast?pnie przejazd do Kowna na zwiedzanie miasta - spacer po dobrze zachowanej Star?wce z wieloma zabytkami, jak gotycki Dom Perkuna, Ko?ci?? Witolda Wielkiego, Ratusz Miejski zwany ?Bia?ym ?ab?dziem?. Przejazd powrotny do Polski, po drodze obiad po?egnalny. Powr?t na miejsce zbi?rki w p??nych godzinach wieczornych, zako?czenie pielgrzymki.

Cena: 690 z?/os.
Termin: 03.04 ? 06.04.2013

Litwa Litwa

Cena obejmuje:

  • przejazdy luksusowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar, DVD/video)
  • 3 noclegi w hotelu *** w Wilnie, pokoje 2- osobowe z ?azienkami
  • 3 ?niadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
  • opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • ubezpieczenie KL w TU Allianz z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie obejmuje: bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w i us?ug przewodnickich, degustacji kybyn?w itp. (na ten cel nale?y posiada? ok. 100 z?), napoj?w do obiadokolacji, wydatk?w osobistych.

Uwagi:

  • ka?dego dnia przewidziana Msza ?w.
  • program jest ramowy i kolejno?? zwiedzania mo?e ulec drobnym zmianom
  • dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport
  • na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 190 z?