Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szlakiem benedykty?skim po sanktuariach Czech, Austrii i W?gier

Szlakiem benedykty?skim po sanktuariach Czech, Austrii i W?gier

Szlak benedykty?ski - pielgrzymka

Sanktuarium w Pribram- Opactwo w Melk - Sanktuarium Maryjne w Mariazell ? Opactwo w Tihany ? Pobyt i wypoczynek nad Balatonem ? Budapeszt ?Opactwo w Pannohalma ? Zakole Dunaju: Szentedre ? Wyszehrad? Esztergom

DZIE? 1 PRIBRAM

Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru przed Parafi? we wczesnych godz. rannych, przejazd do Pribram, gdzie nawiedzimy ?wi?t? G?r? - najbardziej znane sanktuarium maryjne w Czechach, z owian? wieloma legendami gotyck? figurk? Matki Boskiej ?wi?tog?rskiej. Ze wzgl?du na swoje po?o?enie w centrum kraju ?wi?ta G?ra bywa okre?lana jako duchowe serce Czech. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do hotelu w ok. Czeskich Budziejowic.

DZIE? 2 MELK - MARIAZELL

?niadanie, po kt?rym przejazd do przepi?knie po?o?onego nad Dunajem opactwa benedykty?skiego w Melk. Obecny imponuj?cy barokowy kompleks klasztorny zosta? wzniesiony na miejscu dawnego, zniszczonego podczas najazdu Turk?w. Zwiedzanie pot??nego opactwa Benedyktyn?w z Ko?cio?em pw. ?w. Piotra i ?w. Paw?a, msza ?w., spacer po przepi?knych ogrodach klasztornych, zej?cie na urokliw? star?wk?. Nast?pnie przejazd do sanktuarium w Mariazell, jednego z najwi?kszych Sanktuari?w Maryjnych w Europie, za?o?onego ponad 850 lat przez O. Benedyktyn?w. W sk?ad kompleksu wchodzi bazylika p.w. Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny z O?tarzem ?aski z figurk? Madonny z lipowego drewna. Mariazell odwiedzi? b?. Jan Pawe? II w 1983 r. a tak?e Benedykt XVI. Obiadokolacja i nocleg w Mariazell.

DZIE? 3 MARIAZELL ? TIHANY - BALATON

?niadanie, po kt?rym po?egnanie z Mariazell i przejazd na W?gry. Udamy si? nad ?w?gierskie morze?, czyli pi?kny Balaton. Na p??wyspie Tihany po?o?onym na na p??nocnym brzegu wielkiego jeziora, odwiedzimy kolejne opactwobenedykty?skie, za?o?one w 1055 r. Zwiedzanie kompleksu, z kt?rego terenu rozci?ga si? te? wspania?y widok na Balaton. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w miejscowo?ci wypoczynkowej nad Balatonem.

DZIE? 4 BALATON

?niadanie, po kt?rym ca?odzienny pobyt i czas wolny na pla?owanie i k?piele nad Balatonem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w miejscowo?ci wypoczynkowej nad Balatonem.

DZIE? 5 BALATON ?PANNOHALMA - BUDAPESZT

?niadanie, po kt?rym przejazd do miejscowo?ci Pannonhalma, gdzie zwiedzimy opactwo Benedykty?skie, nazywane ? ?wi?tym Miastem Panonii? i wpisane na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO w 1996.

Nast?pnie udamy si? na zwiedzanieBudapesztu: tego dnia poznamy cz??? miasta zwan? Buda, czyli m.in. Bazylika ?w. Stefana, wyspa ?w. Ma?gorzaty, Wzg?rze Zamkowe i Zamek Kr?lewski, plac ?w. Tr?jcy, Ko?ci?? Macieja, Baszty Rybackie, G?ra Gall?rta, z kt?rej roztacza si? pi?kna panorama miasta. Wieczorem przejazd do hotelu w Budapeszcie na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 6 BUDAPESZT

?niadanie i kontynuacja zwiedzania stolicy Wegier. Tego dnia poznamy Peszt, kt?ry r??ni si? znacznie od Budy. Zobaczymy m.in.: Plac Bohater?w i pomnik Tysi?clecia, Zamek w Lasku Miejskim, spacer przez Aleje Andrassyego (Oktogon, Opera) Pod Parlament, Plac Wolno?ci, zwiedzanie Bazyliki ?w. Stefana. Po zwiedzaniu rejs statkiem po Dunaju. Wieczorem powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 7 ZAKOLE DUNAJU: SZENTEDRE ? WYSZEHRAD - ESZTERGOM

?niadanie i przejazd na poznanie sielskiej krainy zwanej Zakolem Dunaju, jednego z najpi?kniejszych w?gierskich region?w. Poznamy stolic? dunajskiego zakola- Szentendre, czyli miasto ?w. Andrzeja. Znajdziemy tu w?skie, kr?te uliczki i kolorowe domy nadaj?ce miasteczku ?r?dziemnomorskiego klimatu, barkowe ko?cio?y. Drugim licznie odwiedzanym miastem regionu jest Wyszehrad, dawna stolica W?gier, gdzie mo?na zobaczy? ruiny pa?acu kr?lewskiego z przepi?knym widokiem na Zakole Dunaju. Nast?pnie przejedziemy do Esztergom, s?ynnego z podwalin pa?stwa i chrze?cija?stwa na W?grzech, gdzie w roku 1000 kr?l Stefan ?wi?ty ochrzci? nowopowsta?e Kr?lestwo W?gier. Tutaj na stromym brzegu Dunaju majestatycznie wznosi si? XIX-wieczna bazylika (najwi?ksza na W?grzech) i mury dawnego zamku. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

Termin:      14.07 ? 21.07.2014

Cena:      1570 z?/os.

Cena obejmuje:

  • przejazdy luksusowym autokarem z klimatyzacj?
  • 7 nocleg?w w hotelach ***, pokoje 2-os. z ?azienkami
  • 7 ?niada?, 7 obiadokolacji
  • opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • ubezpieczenie KL w TU ?Allianz?: KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ? i NNW do 1300 ?

Cena nie obejmuje:

bilet?w wst?pu do zwiedzanych obiekt?w, us?ug przewodnickich, rejsu po Dunaju, zestaw?w audio-guide itp.(na ten cel nale?y posiada? ok. 60 ?), napoj?w do obiadokolacji.

Uwagi:

  • ka?dego dnia przewidziana msza ?w.
  • dokument niezb?dny do wyjazdu: dow?d osobisty lub paszport.
  • na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 690 z?