Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W?ochy P??nocne i Sanktuaria Alp

W?ochy P??nocne i sanktuaria Alp

W?ochy P??nocne i Sanktuaria Alp

ALTOETTING ? MARKTL AM INN ? WERONA ? MEDIOLAN ? OROPA - MADONNA DELLA CORONA ?EINSIEDELN - MARIAZELL - VARALLO SESIA

1 dzie? (20.08. ?R)

Zbi?rka Uczestnik?w. Wyjazd. Przejazd przez Polsk? i Niemcy do niemieckiej Bawarii.Przejazd z kr?tkimi przerwami na odpoczynek i toalet? oraz przerw? obiadow? (we w?asnym zakresie). Nocleg. W tym dniu nie ma obiadokolacji z racji p??nego przyjazdu do hotelu.

2 dzie?(21.08. CZW)

?niadanie. Przyjazd do Altoetting. Nawiedzenie sanktuarium ? Kaplica ?ask z IX w. z cudown? rze?b? Madonny ?askami s?yn?cej. Msza ?w. Klasztor franciszkan?w z grobem Brata Konrada oraz Lipa Papieska, posadzona przez Jana Paw?a II. Przejazd do miejsca narodzin Papie?a Benedykta XVI, Marktl Am Inn. Zobaczymy Jego dom rodzinny oraz ko?ci?? ?w. Oswalda, w kt?rym zosta? ochrzczony. Przejazd do W?och przez pi?kn? Bawari?, Austri? i prze??cz Brennero. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Werony. Nocleg.

3 dzie? (22.08. PI?)

?niadanie. Dzie? na spotkanie z majestatyczn? aur? Alp i kontemplacj? niebywa?ego sanktuarium Matki Bo?ej w g?rach Monte Baldo. Tu, wysoko przyczepiona i jakby ?wyrastaj?ca? ze ska? na wysoko?ci 700m n.p.m, otoczona koron? g?r skry?a si? Madonna Della Corona. Nawiedzenie sanktuarium, Msza ?w. i kr?tki czas wolny na zadum?. Wczesnym popo?udniem wyjazd do Werony, jednego z najpi?kniejszych i najbardziej ?klimatycznych? miast P??nocy. Zobaczymy ko?ci?? ?w. Zenona, Aren? z Iw n.e, Teatr Rzymski z I w. p.n.e., Piazza delle Erbe, Piazza Dei Signiori z pomnikiem Dantego, grobowce Scaligerich, dom z balkonikiem Julii oraz zamek Castelvecchio. Przejazd do hotelu. Nocleg.

4 dzie?(23.08.SOB)

?niadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do stolicy p??nocnych W?och, Mediolanu. Zobaczymy tu wyj?tkow? katedr? Narodzin ?wi?tej Maryi, Plac Della Scala z pomnikiem Leonardo da Vinci, ko?ci?? ?w. Ambro?ego oraz zamek pot??nej niegdy? rodziny Sforz?w. Spacer po mie?cie i czas wolny. Przejazd do hotelu.Nocleg.

5 dzie?(24.08. NIE)

?niadanie, po kt?rym udamy si? do alpejskiego sanktuarium Kr?lowej G?r w Oropie. Miejsce to wchodzi w sk?ad tzw. Rezerwatu w?oskich 9 ?wi?tych Wzniesie?. Znajduje si? tu s?yn?ca ?askami drewniana figura MB z Dzieci?tkiem, dwie pi?kne lecz bardzo r?zne bazyliki, trzy ogromne place i 19 kapliczek drogi krzy?owej w g?rach. Msza ?w. Kr?tki czas wolny. Przejazd do VaralloSesia. Nawiedzimy jeden z fenomen?w kalwaryjskich Europy ? sanktuarium Sacro Monte z XV wieku, najstarsze w Piemoncie. Szczyci si? ono 44 kaplicami wybudowanymi na wz?r budowli znajduj?cych si? w Jerozolimie, st?d i nazwa ? Nowa Jerozolima. Przejazd do hotelu. Nocleg.

6 dzie? (25.08.PON)

?niadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do Szwajcarii przez pi?kne krajobrazy m.in. prze??czy ?w. Gotharda. Przyjazd do Einsiedeln- sanktuarium Czarnej Madonny z Dzieci?tkiem. Msza ?w. i nawiedzenie miejsca. Czas na modlitw? i zakup pami?tek. Wyjazd w dalsz? drog?. Przejazd w okolice Monachium. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

7 dzie?(26.08. WT)

?niadanie. Zaraz po nim przejazd do austriackiego sanktuarium w Mariazell, gdzie pomodlimy si? przy O?tarzu ?aski u st?p Madonny zwan? Wielk? Matk? ?askaw? Austrii, Mo?n? Pani? W?gier oraz Matk? Narod?w S?owia?skich. Chwila czasu wolnego na zakup pami?tkowych przepysznych piernik?w z Mariazell. Nast?pnie wyjazd w drog? powrotn? do Czech.Przyjazd do hotelu w okolicy Brna. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

8 dzie?(27.08. ?R)

?niadanie. Wyjazd do Polski. Po drodze postoje na toalet? i przerwy w podr??y. Dla ch?tnych przerwa obiadowa. Przejazd przez Czechy i Polsk?. Przyjazd na miejsce zbi?rki i zako?czenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

 

Termin:      20.08 ? 27.08.2014

Cena:      2280 z?/os.

Cena obejmuje:

  • 7 nocleg?w w hotelach3* i/lub w pensjonaciew pokojach 2-3 osobowych.
  • 7 ?niada? przy noclegach (bufetowe i kontynentalne).
  • Przejazd autokarem o podwy?szonym standardzie z barkiem, WC, klimatyzacj?, DVD.
  • Ubezpieczenie NNW 1300 euro i KL 10.000euro.
  • Opiek? i informacj? polskoj?zycznego pilota.
  • Podatek.
  • Opiek? duchow? Kap?ana.

UWAGI:

Na realizacj? programu (us?ugi przewodnickie, wej?cia, bilety, system audio-guide) nale?y przeznaczy? ok. 50eur.

Na obiadokolacje nale?y przeznaczy? 75eur/osoba.(napoje do obiadokolacji p?atne we w?asnym zakresie).

Podczas pielgrzymki planowane s? Msze ?w.

Dop?ata do pokoju 1-osobowego wynosi 680 z?.

Kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.